Na ovim stranicama smo se potrudili da napravimo originalne interktivne grafikone vodostaja na tri najveće reke u Srbiji - Dunavu, Savi i Tisi. Nadamo se da će Vam biti od koristi pri planiranju plovidbe, a, ako ništa drugo, barem za analize uspešnosti ribolova u odnosu na vodostaj.

Grafikoni se dinamički formiraju, a pružaju Vam mogućnost da povlačenjem miša obeležite period koji želite da uveličate, da uključujete ili isključujete natpise sa vrednošću vodostaja uz svaki grafikon, kao i da isključite prikaz pojedinih vodomernih stanica.

Pripremili smo zbirne grafikone vodostanja reke Dunav, Sava i Tisa, kao i pojedinačne grafikone za svaku vodomernu stanicu:

Dunav:

- Bezdan (podaci počevši od 01.01.2009.)
- Apatin (podaci počevši od 01.10.2009.)
- Bogojevo (podaci počevši od 01.01.2009.)
- Bačka Palanka (podaci počevši od 01.10.2009.)
- Novi Sad (podaci počevši od 01.01.2009.)
- Slankamen (podaci počevši od 01.10.2009.)
- Zemun (podaci počevši od 01.01.2009.)
- Pančevo (podaci počevši od 01.10.2009.)
- Smederevo (podaci počevši od 01.01.2009.)
- Banatska Palanka (podaci počevši od 01.10.2009.)
- Veliko Gradište (podaci počevši od 01.10.2009.)
- Prahovo (podaci počevši od 01.10.2009.)

Tisa:

- Novi kneževac (podaci počevši od 03.12.2009.)
- Senta (podaci počevši od 01.01.2009.)
- Novi Bečej (podaci počevši od 03.12.2009.)
- Titel (podaci počevši od 01.01.2009.)

Sava:

- Sremska Mitrovica (podaci počevši od 01.01.2009.)
- Šabac (podaci počevši od 01.01.2009.)
- Beograd (podaci počevši od 01.01.2009.)

Trudićemo se da i dalje svakodnevno ažuriramo vodostanje naših reka.